Historie rodinného centra
Zacházení s osobními údaji

O nás

Rodinné centrum ZaHRÁTka je zapsaný spolek (původně občanské sdružení), který zahájil svou činnost 22. 9. 2008.

Soustřeďujeme se zejména na provozování rodinného centra, nabízejícího program dětem i rodičům. Snažíme se maximálně využívat časovou i prostorovou kapacitu centra, a tak se u nás každý den něco děje. Dopoledne nabízíme většinou program pro rodiče s dětmi, které nenavštěvují MŠ, a to buď z důvodu, že jsou zatím příliš malé nebo tam pro ně nezbývá místo. Odpoledne k nám mohou přijít i školáci s doprovodem (keramika, zpívání, tanečky, volná herna, keramika, angličtina, lego kroužky). Večery bývají vyhrazeny dospělým (tvoření, vzdělávání, podpůrné skupiny aj.), a to nejen rodičům, ale i široké veřejnosti, i když je zatím u nás tráví převážně maminky na rodičovské dovolené.

Kromě pravidelných aktivit pořádáme i jednorázové akce, jako je např. oslava masopustu, čarodějnic nebo Mikuláše. Při řadě z nich spolupracujeme s dalšími organizacemi působícími na území města.

Program připravují a akce zajišťují maminky, které jsou převážně na mateřské dovolené. Často bez nároku na finanční odměnu se touto činností snaží zpříjemnit volný čas nejenom sobě, ale i všem příchozím dětem a rodičům. Rádi přivítáme rodiče, keří by nám pomohli program připravovat. 

Jsme neziskovou organizací

Neziskovost znamená, že veškerý zisk investujeme zpět do aktivit centra, respektive místní komunity rodin. Uvítáme Vaši pomoc, spolupráci či nápad. Jak nás podpořit se můžete dočíst tady. Na část aktivit se snažíme získat dotace od státu, obce, nadací či firem. Je pro nás důležitá dostupnost některých služeb i pro nízkopříjmové rodiny. Zároveň „nízká“ cena neznamená nižší kvalitu, o dobrou kvalitu se staráme!

Velkou část našich aktivit vymýšlí a realizují dobrovolníci – maminky a někteří tatínkové ve svém volném čase. Dobrovolníkům, členům nabízíme dva druhy členství, které s sebou výhody i závazky:

Aktivní členství

Výhody:

 • hlasovací právo na členské schůzi – právo rozhodovat o dění v ZaHRÁTce
 • přednostní zápis na akce a i na aktivity
 • 5% sleva na aktivity v RC (max. do výše 1 000 Kč/rok)
 • sleva na docházku v dětské skupině
 • pronájem ZaHRÁTky na narozeninovou oslavu zdarma
 • sleva na pronájem ZaHRÁTky pro soukromé aktivity
 • půjčení knih z naší knihovny zdarma
 • teambuildingové akce
 • vzdělávání

Závazky:

 • členský poplatek 100 Kč/rok
 • 2x ročně účast na členské schůzi
 • zorganizování alespoň jedné akce za rok (koncert, dětský den…) nebo pravidelná pomoc (klubíky, kroužky, správa webu, správa sociálních sítí, fungraising apod.)
 • pomoc na alespoň jedné akci s organizací

Čestné členství

Výhody:

 • hlasovací právo na členské schůzi – právo rozhodovat o dění v ZaHRÁTce
 • přednostní zápis na akce a i na aktivity
 • půjčení knih z naší knihovny zdarma

Závazky:

 • členský poplatek 100 Kč/rok
 • 1x ročně účast na členské schůzi

Rodinné centrum ZaHRÁTka je registrováno v Síti pro rodinu (dříve Síť mateřských center). 

V roce 2012 jsme v rámci kampaně Sítě mateřských center vytvořili kešku zahrátky.
Jste přátelé GEOCACHINGU? Ulovte si i kešku zaHRÁTky – více zde.  Keška je součástí série kešek Sítě mateřských center (název Rodina 7-Zahrátka). Můžete se zúčastnit soutěže se Sítí MC – viz Síť MC.

Důležité dokumenty spolku

Stanovy spolku k 1. 8. 2023
Vyroční zpráva za rok 2022.pdf
Výroční zpráva za rok 2022.pdf
Výroční zpráva za rok 2021.pdf
Výroční zpráva za rok 2020.pdf
Výroční zpráva za rok 2019.pdf
Výroční zpráva za rok 2018.pdf
Výroční zpráva za rok 2017.pdf
Stanovy Rodinného centra ZaHRÁTka, z.s. k 1. 1. 2016
Výroční zpráva za rok 2016.pdf
Výroční zpráva za rok 2015.pdf
Výroční zpráva za rok 2014.pdf
Výroční zpráva za rok 2013.pdf

Výroční zpráva za rok 2012.pdf

Výroční zpráva za rok 2011.pdf
Výroční zpráva za rok 2010.pdf
Výroční zpráva za rok 2009.pdf

Reference rodičů

Z ankety mezi rodiči jste nám napsali příběhy, co vám rodinné centrum přineslo:

V době, kdy jsem začala chodit do centra jsem neznala moc lidí v Hostivici. Centrum mi moc pomohlo se seznámit s lidmi, ale i životem ve městě. Našla jsem si tam kamarádky a rovněž mé dvě děti, kteří mám zůstali doteď. Moc za to centru děkuji.

„Našla jsem tak spřízněné duše, se kterými je radost trávit čas…“ Katka

„Aktivní využití času na mateřské v příjemném prostředí,seznámení s jinými maminkami z okolí,nové zážitky pro mě a moje děti,nové informace ohledně stravy miminek a kojení.“ Olga

„U dítěte to podpořilo rychlejší vývoj jak v pohybu tak mentálně, sžilo se s ostatními dětmi, bylo rychleji společenské a tudíž neplakalo mezi jinými dětmi a dospělými. Také jsem navázala několik přátelství, která trvají dodnes, kdy chodíme s dětmi na procházky a nebo se s maminkami navštěvujeme i doma.“

„Již pár měsíců po porodu jsem doma zažívala ponorku. Miminko bylo úžasné, akční a spokojené. Manžel si po návratu z práce užíval mé povídavé  Byli jsme v Hostivici nově přistěhovaní, tudíž jsem tu nikoho neznala. Aktivně jsem se seznámila se sousedkami, ale nestačilo mi to. Hledala jsem nejen společnost, ale i rady zkušených maminek a i možnost něco sama dělat jiného než se starat o mimi a domácnost. V září jsem zašla na otevíračku zaHRÁTky a domluvila se, že povedu Klub mami-mimi, protože zrovna nebyl nikdo, kdo by ho vedl. No a tak to začalo. Postupně jsem se zapojila i do dalších aktivit, vedla jsem programky pro děti, začala pomáhat s webovými stránkami, organizovala pár přednášek. Nakonec jsem se stala členkou výboru a začala toho mít na starosti mnohem více.
Přínosem rodinného centra pro mě bylo seznámení s mnoha maminkami v podobné situaci z okolí, nalezení programu pro sebe a své dítko. Také jsem si vyzkoušela, že jsem schopná i s dítětem zvládat další věci a udržuji či rozvíjím mnohé dovednosti pro budoucí zaměstnání (práce na internetu, propagace, vedení malé organizace, fundraising…). ZaHRÁTka mi pomohla překonat propast sociálního vyloučení související se zásadní změnou životního stylu (celodenní péče o miminko a domácnost, ztráta kontaktů s prací, kolegy, omezené možnosti společenského vyžití). Zapojení do činnosti mi pomáhá být spokojenou matkou a partnerkou.“      Lenka

„Seznámení s dalšími maminkami – spoustu užitečných rad ohledně výchovy, zdraví a vývoje miminka – přehled, kde a kdy se konají zajímavé akce v Hostivici a okolí“

Hodnotím navštěvování Rodinného centra zaHRÁTka za velmi přínostné pro mě i mého syna. Syn vyzkoušel dosud neznámé aktivity, poznal nové kamarády, naučil se sdílet věci s ostatními dětmi, spolupracovat. A já objevila nové činnosti, které syna baví a které ho rozvíjí. Také je skvělé potkat zde maminy s dětmi stejného věku a vyměnit si s nimi cenné informace  “

„Jsme v kontaktu s ostatními maminkami a jejich dětmi. Krásná cena programu.“ Andrea

Narození syna byla pro mě, tak jako asi pro většinu žen, velká změna. Navíc jsem se do Hostivice přistěhovala těsně před porodem a proto bylo moc milé potkat v RC nové tváře a najít nová přátelství.

Pro mě jako maminu na mateřské byl kontakt s dalšími maminkami velkým přínosem a prima změnou v „jednotvárnými“ činnostmi doma. Sdílení stejných starostí a radostí s dalšími bylo pohodou pro duši. Člověk nebyl sám „neschopný“ vychovávat dítě  Pro dceru bylo setkání s dalšími dětmi a i rodiči také přínosné, učila se různé písničky, zvykat si na to, že by se měla dělit o hračky apod. Také se nám líbily různé zajímavé rukodělné činnosti – sloužily i jako dárek pro dědečky a babičky. Co negativního …… pro mně jediné negativum – jak jsme nejezdili tak často a nezúčastňovali se i dalších vašich aktivit, občas jsem si připadala „mimo“ , ostatní se více znali a také více bavili. Návštěva vašeho hracího centra nejspíš ovlivnila dceru hlavně v tom, že se cítí dobře mezi dalšími dětmi. Sice se nejdříve stydí, ale pak je to v pohodě. Doufám, že ji to pomůže i při nástupu do školky. Děkuji tedy všem, kteří se podílí na chodu vašeho centra a přeji vám hodně sil do dalších let fungování.

Semináře a kurzy pořádané v RC Zahrátka zaručují kvalitu podaných informací. Měla jsem možnost navštívit několik kurzů v těhotenství zaměřující se na péči o miminko. Teorie spolu s názornými ukázkami z praxe mi napomohly k většímu rozhledu v této oblasti, což jsem následně zúročila v péči o syna. Těším se na další vzdělávání, které zpestří rodičovskou dovolenou.“ Jana

„Díky Zahrátce jsem se stala mnohem aktivnější maminkoiu, i když mám čtyři děti:-)“ Eva

Seznámení s maminkami, které mají stejně staré děti a předávání zkušeností. Syn se lépe začlenil do kolektivu, učil se kolektivním hrám. Naučil se nová říkadla a písničky, pohybové hry apod. Pravidelná docházka nám vyhovovala.