Jak na to?

Stačí si vybrat způsob pomoci:

  • finanční – příspěvek rádi přijmeme na účtu č. 2301068534 / 2010 (Fio Banka) nebo v kasičce v prostorách centra.
  • materiální – můžete nám pomoci různými výtvarnými a kancelářskými potřebami, některými věcmi pro děti apod. – co konkrétně ročně potřebujeme podrobně v menu „poptáváme
  • osobním zapojením se – osobní zapojení vítáme, neboť většina z nás pracuje v zaHRÁTce dobrovolně. Můžete se zapojit ve vytváření programu pro děti a rodiče, v pomoci při přípravě akcí či v provozních záležitostech jako je účetnictví, grafika, správa webu, úklid, malování atd.

Možnost daňového zvýhodnění pro dárce najdete níže na této stránce.

Hlavní partneři a dárci v kalendářním roce 2022

Logo OPZ barevnéPodpora transformace a provozu dětské skupiny v RC ZaHRÁTka

rect3009_bez_pozadi_velky
Podpora rodinného centra již od počátku – vybavení prostor, zajištění výhodného pronájmu.
Děkujeme panu Ing. arch. Ivo Slamjákovi.

hostivice3Město Hostivice
Podpora tradičních kulturně-společenských akcí pro děti a rodinu a celého provozu centra

Středočeský kraj
Podpora volnočasových aktivit pro rodiny z Hostivic a okolí

SmartEmailing
Podpora profesionálního emailingu, email marketingu


Nadační fond Pepco

Dětské trhy aneb finanční gramotnost

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Státní příspěvek na děti v dětské skupině

Možnost daňového zvýhodnění pro dárce:

Poskytnuté dary si mohou dárci odečíst od daňového základu, a tím pádem si mohou snížit svoji daňovou povinnost. Dary lze uplatnit jako odečitatelnou položku od základu daně, tzn. snížit základ daně o částku poskytnutého daru. Darem přitom může být jak určitá finanční částka, tak materiál, zásoby, služby a podobně. V případě nepeněžního daru je nutné dar ocenit.

Fyzické osoby

  • U fyzických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud jejich úhrná hodnota dosahuje 2 % z příjmů a nebo jsou v minimální roční výši 1000 Kč. Celkově lze odepsat maximálně 10 % z daňového základu.
  • Způsob uplatnění odpočtu závisí na tom, jestli si dárce podává daňové přiznání sám, nebo přiznání daně nepodává a vyúčtování daně z příjmů za něj provádí zaměstnavatel.
  • Pokud dárce podává daňové přiznání sám, zapíše úhrnnou hodotu daru do příslušného řádku přiznání a doklad nebo doklady potvrzující poskytnutí daru jsou pak přílohou daňového přiznání.
  • Pokud za dárce vyúčtování daně z příjmu provádí zaměstnavatel, předá dárce doklad nebo doklady potvrzující poskytnutí daru zaměstnavateli do 15. 2. následujícího roku a ten doklad do vyúčtování zahrne podobně jako například doklady o úrocích ze stavebního či penzijního spoření, splátkách životního pojištění apod.
  • Potvrzení o daru musí obsahovat základní údaje, ze kterých je evidentní, kdo je příjemcem daru, jaká je hodnota daru, jaký je účel a předmět, na který byl dar poskytnut, a datum darování.

Právnické osoby

  • Odečíst si dary od daňového základy mohou rovněž právnické osoby v případě, že se jedná o částku dosahující alespoň 2 000 Kč (zde se jedná o minimální částku jednoho daru).
  • Celkem je možné odečíst maximálně 5 % ze základu daně: V případě poskytnutí darů vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, lze odečíst dalších nejvýše 5 %). Odpočet nemohou uplatnit takoví poplatníci s vlastní právní subjektivitou, kteří však nejsou založeni za účelem podnikání.

 

Hlavní partneři a dárci v kalendářním roce 2021

Logo OPZ barevnéPodpora transformace a provozu dětské skupiny v RC ZaHRÁTka

rect3009_bez_pozadi_velky
Podpora rodinného centra již od počátku – vybavení prostor, zajištění výhodného pronájmu.
Děkujeme panu Ing. arch. Ivo Slamjákovi.

Ministerstvo práce a sociálních věcí – Podpora rodiny
Podpora a vzdělávání rodin z Hostivice a okolních obcí

www.msmt.cz 
Podpora letních kempů pro děti

hostivice3Město Hostivice
Podpora tradičních kulturně-společenských akcí pro děti a rodinu a celého provozu centra

Nadační fond Tesco
Podpora a vzdělávání rodin z Hostivice a okolních obcí

https://www.grantyvafo.cz/
Podpora komunikace s klienty

SmartEmailing
Podpora profesionálního emailingu, email marketingu

 

Hlavní partneři a dárci v kalendářním roce 2020

Logo OPZ barevnéPodpora transformace a provozu dětské skupiny v RC ZaHRÁTka

rect3009_bez_pozadi_velky
Podpora rodinného centra již od počátku – vybavení prostor, zajištění výhodného pronájmu.
Děkujeme panu Ing. arch. Ivo Slamjákovi.

Ministerstvo práce a sociálních věcí – Podpora rodiny
Podpora a vzdělávání rodin z Hostivice a okolních obcí


Nadační fond Pepco

Podpora a vzdělávání rodin z Hostivice a okolních obcí

hostivice3Město Hostivice
Podpora tradičních kulturně-společenských akcí pro děti a rodinu a celého provozu centra

Nadační fond Tesco
Podpora a vzdělávání rodin z Hostivice a okolních obcí

SmartEmailing
Podpora profesionálního emailingu, email marketingu

 

Hlavní partneři a dárci v kalendářním roce 2019

Logo OPZ barevnéPodpora transformace a provozu dětské skupiny v RC ZaHRÁTka

rect3009_bez_pozadi_velky
Podpora rodinného centra již od počátku – vybavení prostor, zajištění výhodného pronájmu.
Děkujeme panu Ing. arch. Ivo Slamjákovi.

letiste
Letiště Václava Havla Praha
Podpora a vzdělávání rodin z Hostivice a okolních obcí

hostivice3Město Hostivice
Podpora tradičních kulturně-společenských akcí pro děti a rodinu a celého provozu centra


Panattoni Europe
Podpora komunity a vzdělávání lektorek Zahrátky

Nadační fond Tesco
Podpora propagace a marketingu organizace

starnetFirma StarNetCz
Internetové připojení pro zaHRÁTku

Eshop Tiskdo1000.cz
Podpora aktivit zaHRÁTky formou tisku propagačních a jiných materiálů (brožurky pro rodiče)

 Podpora Veselého putování, děkujeme !