Logo OPZ barevné

Název projektu:                       Dětská skupina v RC ZaHRÁTka 2
Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0011984
Doba realizace projektu:        1. září 2019 až 28. února 2022

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_101 s názvem „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu“.
Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Hostivice a jejího okolí.
Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Hostivicích a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.
Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 12 míst.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.


 • Dětská skupina 12 dětí 2 – 5 let se 2 učitelkami
 • Provozní doba 7:30 – 16:30
 • Angličtina hrou, solná jeskyně od podzimu do jara, zdravé svačiny, pohybové aktivity, výtvarné tvoření a keramika…
 • Letní provoz v r. 2020 100% – příměstské tábory pro děti 2-6let

ZÁPIS DO ŠKOLKY PROBĚHNE NA POČÁTKU ČERVNA 2021
PŘIHLAŠOVAT DĚTI JE MOŽNÉ V PRŮBĚHU ROKU PODLE VOLNÉ KAPACITY
(info na tel. 608 607 042, email: skolka@zahratka.cz Lenka Brožková)

K přihlášení potřebujeme vyplněnou Přihláška do DS – zašlete či přineste vyplněnou, podepsanou. A k prostudování uveřejňujeme Provozní řád a Smlouvu o poskytnutí péče, Ceník 2019-09 pro školní rok a Ceník léto 2020Kritéria zápisuAdaptační plán.
Dále dokumenty, které je třeba předložit před nástupem – Potvrzení lékařePotvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce a Monitorovací list podpořené osoby 2019-06Formulář Osoby pověřené k vyzvedávání dítěte

 • Chceme vést děti ke spokojenosti, hravosti, zvídavosti, přátelským vztahům. Chceme chodit hodně ven (nejen za krásného počasí), vést je ke sportovní všestrannosti a celkové kreativitě. Podporujeme samostatnost a respektujeme osobnost dětí.
 • Výhodou je možnost využití kroužků v ZaHRÁTce (keramika, angličtina, tanečky,  hudební kroužek Slavíček).
 • Nejlépe 5 denní docházka, ale možnost i 2, 3, 4 denní docházky. Systém náhrad a zapisování online.
 • Cena za měsíc (bez stravy – stravné je 85Kč / den = oběd, přesnídávka a svačina) od září 2019 (platí i v r. 2020):
5 dní v týdnu 4 dny v týdnu 3 dny v týdnu 2 dny v týdnu 1 den v týdnu
Cca 190 Kč / den
3800 Kč / měsíc
Cca 200 Kč / den
3200 Kč / měsíc
Cca 250 Kč / den
3000 Kč / měsíc
Cca 280 Kč / den
2240 Kč / měsíc
Cca 300 Kč / den
1200 Kč / měsíc

Dítě starší 3 let 10% sleva.
Při využití docházky v rámci absencí fixně přihlášených dětí
je cena za jednorázovou docházku 140Kč / den + stravné.

Pro letní provoz červenec-srpen 2020 platí jednotná cena 300Kč / den (strava v ceně).

Rezervování konkrétních dní je po uzavření smlouvy možné v rámci webového rozhraní na www.zahratka.webooker.eu.

 • Zápis do školky 10. 6. 2020 či při volné kapacitě v průběhu roku.
 • Přijmout můžeme děti, jejichž rodičům pomůže školka s uplatněním na trhu práce (tedy minimálně jeden z rodičů je zaměstnán, je OSVČ, studuje či jako nezaměstnaný hledá práci s pomocí úřadu práce, i rodiče zaměstnané a aktuálně na rodičovské dovolené). Přijmout můžeme pouze děti s povinným očkováním nebo s kontraindikací / rozloženým očkováním (potvrzené lékařem).
 • Učitelkami jsou Lada Petříková, Gábina Čížková, Marta Kolencová a občas Mirka Voláková a Lenka Brožková
 • O naší práci se můžete více dozvědět v  Plán výchovy a péče 2020/2021 či na fotkách na facebooku

email: skolka@zahratka.cz
Adresa: Za Mlýnem 1748, Hostivice