Naše školka, dětská skupina ZaHRÁTka v Hostivicích

  • Chcete dát své dítě do školky aspoň na pár dnů v týdnu? Chcete osobnější přístup, méně dětí? Je pro vás důležitý pohyb, zdravější svačinky, tvoření a tématické dny? 
  • Nabízíme dětskou skupinu se 12 dětmi mezi 2-5 lety a 2 učitelkami.
  • Chceme vést děti ke spokojenosti, hravosti, zvídavosti, přátelským vztahům. Chceme chodit hodně ven (nejen za krásného počasí), vést je ke sportovní všestrannosti a celkové kreativitě. Podporujeme samostatnost a respektujeme osobnost dětí. Rodiče jsou pro nás partneři na společné cestě. 
  • Provozní doba 7:30 – 16:30
  • Výhodou je možnost využití kroužků v ZaHRÁTce (keramika, výtvarný či hudební kroužek Slavíček).
  • Učitelkami jsou Lenka Procházková (vedoucí školky), Tereza Šímová, Marta Kolencová, Katka Dobrucká, Veronika Slívová a Jana Kolísková –  podrobněji se s nimi můžete seznámit tady
  • O naší práci se můžete více dozvědět v Plán výchovy a péče či na fotkách na facebooku

Bližší informace k zápisu a podmínkách přijetí, ceníku najdete tady

Letní školka 2024 

  • na červenec a srpen máme místo i pro další děti z jiných školek, v rámci týdenních tématických „táborů“.  Více informací najdete zde.

e-mail: skolka@zahratka.cz
Adresa: Za Mlýnem 1748, Hostivice

 

 


Logo OPZ barevné

Název projektu:                       Dětská skupina v RC ZaHRÁTka 2
Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0011984
Doba realizace projektu:        1. září 2019 až 28. února 2022

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_101 s názvem „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu“.
Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Hostivice a jejího okolí.
Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Hostivicích a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.
Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 12 míst.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.