• Pohyb a venkovní aktivity každý den, tvoření a projektové dny pro děti, zdravé svačiny, keramika…  Hlavně méně dětí a 2 učitelky ku pomoci
 • Dětská skupina 12 dětí 2 – 5 let se 2 učitelkami
 • Provozní doba 7:30 – 16:30
 • Letní provoz v r. 2022 na 98% – příměstské tábory pro děti 2-6let
 • Docházka dětí do dětské skupiny je dotována příspěvkem ze státního rozpočtu v rámci podpory zaměstnanosti

ZÁPIS DO ŠKOLKY PROBĚHL 2. ČERVNA 2022  16:30 – 18:00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 27.4. A 12.5. V 16:30-18:00.
PŘIHLAŠOVAT DĚTI JE MOŽNÉ I V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU, V PŘÍPADĚ UVOLNĚNÍ MÍSTA. PŘIHLÁŠKU POŠLETE EMAILEM.
MŮŽETE VYUŽÍT INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVY VE ŠKOLCE – PO DOMLUVĚ
(info na tel. 608 607 042, email: skolka@zahratka.cz Lenka Brožková, Lenka Punarová)

K přihlášení potřebujeme vyplněnou Přihláška do DS – zašlete či přineste vyplněnou, podepsanou. A k prostudování uveřejňujeme Provozní řád a Smlouvu o poskytnutí péče, Ceník 2022-09 II, Kritéria zápisu 2022-09Adaptační plán.
Dále dokumenty, které je třeba předložit před nástupem – Potvrzení lékařePotvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práceFormulář Osoby pověřené k vyzvedávání dítěte

 • Chceme vést děti ke spokojenosti, hravosti, zvídavosti, přátelským vztahům. Chceme chodit hodně ven (nejen za krásného počasí), vést je ke sportovní všestrannosti a celkové kreativitě. Podporujeme samostatnost a respektujeme osobnost dětí.
 • Výhodou je možnost využití kroužků v ZaHRÁTce (keramika, výtvarný či hudební kroužek Slavíček).
 • Nejlépe 5 denní docházka, ale možnost i 2, 3, 4 denní docházky. Systém náhrad a zapisování online.
 • Cena pro školní rok 2022/2023 za měsíc (bez stravy – stravné je od 1.9.2022 110Kč / den = oběd 70Kč, přesnídávka 22Kč a svačina 18Kč):
Věk dítěte 5 denní 4 denní 3 denní 2 denní
Dítě do 31.8.2022 není 3 leté Cca 200Kč / den Cca 220 Kč / den Cca 250 Kč / den Cca 290 Kč / den
4000 Kč / měsíčně 3520 Kč / měsíčně 3000 Kč / měsíčně 2320 Kč / měsíčně
Dítě do 31.8.2022 je 3 leté Cca 400 Kč / den Cca 420 Kč / den Cca 450 Kč / den Cca 390 Kč / den
8000 Kč / měsíčně 6720 Kč / měsíčně 5400 Kč / měsíčně 3920 Kč / měsíčně

Pro letní provoz červenec-srpen 2022 platí jednotná cena 466Kč / den pro starší a 256Kč / den pro mladší děti + (strava 106Kč/den v ceně).

Rezervování konkrétních dní je po uzavření smlouvy možné v rámci webového rozhraní na www.zahratka.webooker.eu.

 • Zápis do školky 2. 6. 2022 16:30 – 18:00 či při volné kapacitě v průběhu roku.
 • Přijmout můžeme děti, jejichž rodičům pomůže školka s uplatněním na trhu práce (tedy minimálně jeden z rodičů je zaměstnán, je OSVČ, studuje či jako nezaměstnaný hledá práci s pomocí úřadu práce, i rodiče zaměstnané a aktuálně na rodičovské dovolené). Přijmout můžeme pouze děti s povinným očkováním nebo s kontraindikací / rozloženým očkováním (potvrzené lékařem).
 • Učitelkami jsou Lenka Punarová, Tereza Šímová, Marta Kolencová, Markéta Koudelková, Lucie Janindová aLenka Brožková
 • O naší práci se můžete více dozvědět v  Plán výchovy a péče  2021-09-01 či na fotkách na facebooku

email: skolka@zahratka.cz
Adresa: Za Mlýnem 1748, Hostivice


Logo OPZ barevné

Název projektu:                       Dětská skupina v RC ZaHRÁTka 2
Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0011984
Doba realizace projektu:        1. září 2019 až 28. února 2022

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_101 s názvem „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu“.
Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Hostivice a jejího okolí.
Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Hostivicích a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.
Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 12 míst.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.