Školka v Hostivicích

 • Chcete dát své dítě do školky aspoň na pár dnů v týdnu? Chcete osobnější přístup, méně dětí? Je pro vás důležitý pohyb, zdravější svačinky, tvoření a tématické dny? 
 • Nabízíme soukromou školku, dětskou skupinu se 12 dětmi mezi 2-5 lety a 2 učitelkami.
 • Chceme vést děti ke spokojenosti, hravosti, zvídavosti, přátelským vztahům. Chceme chodit hodně ven (nejen za krásného počasí), vést je ke sportovní všestrannosti a celkové kreativitě. Podporujeme samostatnost a respektujeme osobnost dětí. Rodiče jsou pro nás partneři na společné cestě. 
 • Provozní doba 7:30 – 16:30
 • Výhodou je možnost využití kroužků v ZaHRÁTce (keramika, výtvarný či hudební kroužek Slavíček).
 • Učitelkami jsou Lenka Procházková (vedoucí školky), Tereza Šímová, Marta Kolencová, Katka Dobrucká, Veronika Slívová, Jana Kolísková a Lenka Brožková –  podrobněji se s nimi můžete seznámit tady
 • O naší práci se můžete více dozvědět v  Plán výchovy a péče či na fotkách na facebooku

Zápis do školky

Cena pro školní rok 2023/2024

Cena za měsíc v tabulce je bez stravy. Stravné (od 1.9.2022) je 110Kč / den = oběd 70Kč, přesnídávka 22Kč a svačina 18Kč.
Docházka dětí do dětské skupiny je dotována příspěvkem ze státního rozpočtu v rámci podpory zaměstnanosti, v rozdílné výši u dětí do 3 let a dětí starších.

Věk dítěte pro 2023/2024 Docházka 5 denní 4 denní 3 denní 2 denní
Dítě do 31.8.2023 není 3 leté Cca/1 den 236 Kč 255 Kč 270 Kč 320 Kč
 Měsíčně 4720 Kč 4080 Kč 3240 Kč 2560 Kč
Dítě do 31.8.2023 je 3 leté Cca/1 den 400 Kč 420 Kč 450 Kč 490 Kč
 Měsíčně 8000 Kč 6720 Kč 5400 Kč 3920 Kč

Letní školka 2023

 • Letní provoz zajišťujeme od 10.7. do 1.9. pro děti 2-6let.  Více informací najdete zde.
 • Pro letní provoz červenec-srpen 2023 platí cena od 346 Kč do 700 Kč / den (strava 106 Kč v ceně), dle věku dětí a počtu dní. 

Organizační

 • Zápis do školky 6. 6. 2023 16:30 – 18:00 či při volné kapacitě v průběhu roku.
 • Přijmout můžeme děti, jejichž rodičům pomůže školka s uplatněním na trhu práce (tedy minimálně jeden z rodičů je zaměstnán, je OSVČ, studuje či jako nezaměstnaný hledá práci s pomocí úřadu práce, i rodiče zaměstnané a aktuálně na rodičovské dovolené). Přijmout můžeme pouze děti s povinným očkováním nebo s kontraindikací / rozloženým očkováním (potvrzené lékařem).
 • Nejlépe 5 denní docházka, ale možnost i 2, 3, 4 denní docházky. Rezervování konkrétních dní je po uzavření smlouvy možné v rámci webového rozhraní na www.zahratka.webooker.euSystém náhrad a zapisování funguje online.

e-mail: skolka@zahratka.cz
Adresa: Za Mlýnem 1748, Hostivice


Logo OPZ barevné

Název projektu:                       Dětská skupina v RC ZaHRÁTka 2
Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0011984
Doba realizace projektu:        1. září 2019 až 28. února 2022

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_101 s názvem „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu“.
Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Hostivice a jejího okolí.
Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Hostivicích a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.
Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 12 míst.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.