Sociálně-právní poradna

Kdy: pátky v 16:30 či dle domluvy

Cena: 60 Kč (při potvrzení o pobírání dávek v hmotné nouzi zdarma).

Okruhy poradenství:
• Poskytování základního poradenství v oblasti sociální a rodinné
problematiky a lidských práv.
• Možnost pomoci s vyplněním formulářů, při sepisování žádostí,
dohod a návrhů k soudu (týkající se opatrovnického řízení).
• Nakontaktování na nestátní a státní odborné organizace.

Těší se na vás sociální pracovnice Mgr. Kateřina Votavová
Rezervace dne a času NUTNÁ
na e-mailu: votavova@zahratka.cz