Rizika v online světě pro děti

Moderní informační a komunikační technologie podstatně zasahují do našeho každodenního života.
Průběžné vzdělávání dětí i dospělých v této oblasti je nezbytností. Kromě základních uživatelských dovedností je třeba získat také informace o bezpečnostních rizicích. Rozumná prevence nás zajisté zatíží méně než pozdější řešení vážných problémů.
Proto rodičům nabízíme seminář Rizika v online světe pro děti, který se zabývá touto problematikou.
Zkušení lektoři Vám předají praktické informace, rady a tipy.
Zabývat se budou těmito tématy:
– kyberšikana
– kybergrooming
– sexting
– happy slapping
– kyberstalking
– rizika sociálních sítí, prevence a ochrana

Kdy: 11.12. 2023 od 17:30 hod


Cena: 300 Kč (cena je dotována Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Podpory rodiny a Středočeským krajem v Humanitárním fondu).

Lektoři: Jan Pokorný a Bc. Marie Tréglová (Šance – Resocializační institut, z.s.)

Adresa: Za Mlýnem 1748, Hostivice