Online závislosti

Fenomény spojené s nadměrným používáním IT nástrojů (závislosti na online hraní, závislosti na mobilních
telefonech, závislosti spojené s nadužíváním sociálních sítí, závislostech spojených s nadužíváním YouTube a rizikových online výzvách.

Cílem semináře je nabídnout účastníkům komplexní vhled do oblasti prevence online závislostí. Seminář je vhodný především pro rodiče a pečující osoby o děti a adolescenty. Zkušení lektoři předají účastníkům praktické informace, rady a tipy.

Obsah semináře:
– Kde jsou hranice vzniku závislosti?
– Jaké jsou preventivní faktory a jak lze poskytovat pomoc?
– Jaké jsou možnosti léčby a jak je úspěšná?
– Dopady závislosti na člověka – tzv. kybernemocem (tabletové rameno,
esemeskový krk, poruchy zraku, biorytmu apod.) a co to znamená u dětí a adolescentů
– Důležité kontakty, kam se lze v případě závislosti obrátit
– Diskuze

Kdy: 20.11.2023, od 17:30 hod

Cena: 300 Kč (cena je dotována Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Podpory rodiny a Středočeským krajem v Humanitárním fondu).

Lektoři: Jan Pokorný a Bc. Marie Tréglová (Šance – Resocializační institut, z.s.)

Adresa: Za Mlýnem 1748, Hostivice