Věda nás baví!

V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis).

Každé pololetí připravujeme nové pásmo plné nových či vylepšených pokusů z nejrůznějších vědních oborů. Děti provádějí experimenty, které nejsou nebezpečné ani složité.

Pro koho je vědecký kroužek určen
je určen zvídavým dětem na prvním stupni, od 2. do 5. třídy ZŠ i pro šikovné prvňáčky
Novinka – na některých školách se nám podařilo otevřít i kroužek přímo pro prvňáčky – lekce jsou trochu upraveny, případně místo některé složité lekce je zvolena lekce jednodušší, aby vše bez potíží prvňáčci zvládli.

Nové lekce v 1. pololeti 2022/2023

-každé pololetí čeká děti pásmo nových lekcí!
-budeme poznávat magnetismus
-vyzkoušíme si nenewtonskou kapalinu
-vyrobíme si model srdce a plic
-prozkoumáme mechanickou energii a atom
-poznáme fáze měsíce i Archimédův šroub
-řekneme s i také o hmatu, zvuku, barvách
-a mnoho dalšího v kroužku VĚDA NÁS BAVÍ

Kdy: čtvrtky od 20.10.2022, 15:30 – 16:30 hod
Kde: Budova ZŠ Hostivice
cena: 2030,-Kč/pololetí
vice info najdete také na www.vedanasbavi.cz

Registrace ZDE