NAŠE DĚTI V BEZPEČÍ

Naše děti v bezpečí je projekt s NF Tesco, kdy pořádáme několik akcí zaměřených na toto téma bezpečí, prevence rizik a sebeobrany zejména vzhledem ve vztahu k cizím osobám, dětem na cestách do/ze školy apod.

 • Bezpečnostní odpoledne s Tlapkami 1. září 14-18h na Husově náměstí a u Rákosníčka
 • Přednáška pro rodiče Bezpečí dětí – k čemu je vést, co a jak ošetřit? 10. září 17:30-19:30 v ZŠ Hostivice (v tělocvičně) – přihlášení zde
  Pro svoje děti chceme kdykoliv a kdekoliv pocit bezpečí, který jim vytváříme doma. Co naučit své dítě než vyrazí poprvé do školy, na kroužek nebo ven bez doprovodu dospělého? Přihlaste se na přednášku pro rodiče zaměřenou na bezpečnost dětí.Víte, co by mělo vaše díte dělat, když:
  – jde samo domů a osloví ho cizí člověk
  – někdo cizí čeká před vchodem domu
  – ztratí se
  – začne hořet ve chvíli, kdy je dítě samo doma
  – kamarád se zraní nebo se mu něco stane
  – přijde ho ze školy vyzvednout někdo, s kým to nebylo dopředu domluvené
  – jak a zda děti kontrolovat
 • Seminář sebeobrany pro děti 1.-4. třída 8. září 14-16h v ZŠ Hostivice  – přihlášení zde
  Pro svoje děti chceme pocit bezpečí, které jim vytváříme doma. Co ale když se pohybují venku samy? Chodí samy na kroužky, dojíždějí do školy a v dospívajícím věku pak už i chodí samy ven za zábavou? Přihlaste je na praktický a zábavný seminář pro děti ve věku 6 – 10 let.
 • Seminář sebeobrany pro juniory 5.-9. třída 10. září 15-17h v ZŠ Hostivice – přihlášení zde
  Vaše děti by měly znát a osvojit si základy bezpečného chování, stejně tak jako vědí, že si je třeba před jídlem umýt ruce. Z těchto důvodů jsme pro vaše děti připravili jednorázový seminář sebeobrany a bezpečného chování. Obsah bude zaměřen na problém dítě-dospělý a je vhodný pro děti bez jakýchkoliv předchozích zkušeností.
 • Seminář prevence pro předškoláky 8. září 16:30-18h v ZaHRÁTce – přihlášení zde
  Pro svoje děti chceme pocit bezpečí, které jim vytváříme doma. Co by měli vědět už jako předškoláci? Co když se ztratí? Co když je bude někdo obtěžovat? Jak se zachovat? Přihlaste je na praktický a zábavný seminář pro děti ve věku 5 – 6 let. Všechny děti by měly znát a osvojit si základy bezpečného chování, stejně tak jako vědí, že si je třeba před jídlem umýt ruce. Z těchto důvodů jsme pro vaše děti připravili seminář prevence a bezpečného chování.
 • Minikurz první pomoci pro děti 19. září 9-12h v ZaHRÁTce – přihlášení zde