Kurz předškolní přípravy

Skupinový kurz pro 3-8 dětí předškolního věku 5-7let.

Kurz hravou formou rozvíjí schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí nároků 1. třídy. Zejména jemnou motoriku a grafomotoriku, řeč a myšlení, sluchové a zrakové vnímání, prostorovou orientaci a početní představy. Soustředím se na správný úchop, sluchovou percepci a posloupnost vývoje dovedností.

S psycholožkou ze školství Mgr. Lenkou Brožkovou. Předškolní přípravy vedu již 5. rokem.

První setkání 22. září je též ukázkovou hodinou. Celkově v tomto semestru 10 lekcí kurzu do Vánoc. V případě nouzového stavu možné řešit online setkáním či posunem do nového roku.

Nabízím i možnost konzultací při obtížích či nejistotě se zápisem, individuální předškolní přípravu či reedukace v rámci 1.-2.třídy

Více informací a přihlášení zde