Kurz předškolní přípravy

Kurz hravou formou rozvíjí schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí nároků 1. třídy. Zejména jemnou motoriku a grafomotoriku, řeč a myšlení, sluchové a zrakové vnímání, prostorovou orientaci a početní představy. Soustředíme se na správný úchop, sluchovou percepci a posloupnost vývoje dovedností. Je pro nás důležité, aby se děti cítily úspěšné a aktivity je bavily 🙂

S psycholožkou ze školství Mgr. Lenkou Brožkovou. Předškolní přípravy vedu již 8. rokem.

Skupinový kurz pro 3-8 dětí předškolního věku 5-7 let. Více informací a registrace na jednotlivé kurzy najdete na následujících odkazech:

Kurz předškolní přípravy každou středu od 15:15 hodin

Kurz předškolní přípravy každou středu od 16:15 hodin

První setkání 8. března 2023 je též ukázkovou hodinou. Celkově v tomto semestru 10 lekcí kurzu do května.

Nabízím i možnost konzultací při obtížích či nejistotě se zápisem, individuální předškolní přípravu či reedukace v rámci 1.-2. třídy.