Přednáška Školní zralost a výběr školy

Přednáška školní a poradenské psycholožky o tom, co vaše dítko potřebuje pro úspěšný start ve škole.

PŘESUN NA 4.4. V 18:00
Dozvíte se, co by mělo znát, umět a zvládnout dítě před nástupem do základní školy. Seznámí Vás s platnou legislativou týkající se zahájení školní docházky, povíte si o možnosti předčasného nástupu či odkladu školní docházky a od koho potřebují rodiče doporučení.
Ukáže vámi, jaké hry, činnosti a pracovní listy jsou vhodné pro předškoláka.
Ukáže vám i zajímavé on-line zdroje pro práci s předškoláky.
A proberete, podle čeho volit školu, co vám o škole vypovídá a co vlastně chcete.

Se školní psycholožkou, lektorkou předškolní přípravy Lenkou Brožkovou.