Sourozenecké vztahy

Tříhodinový workshop o sourozeneckých vztazích prohlubuje respektující přístup a komunikační dovednosti v emočně náročných situacích sourozeneckých sporů a hádek. Nabízí prostor pro rozvíjení emoční inteligence rodičů a potažmo jejich dětí. Workshop je ryze praktický a trénink vychází z vlastních situací účastníků.

Co se naučíte:

 • Dovednosti, které na workshopu procvičujeme, umožňují zaujmout ke sporům nestranný postoj a postupně vést děti k ohleduplnosti a samostatnosti při jejich řešení.
 • Konkrétně budeme trénovat:
 • schopnost uvědomovat si své navyklé reakce, když jsou děti v konfliktu (snaha vyšetřovat, rozhodovat o tom, kdo je v právu, nabízet řešení…)
 • schopnost všímat si, jak nás naše „interpretace“ odvádějí od možnosti vidět děti jako bytosti, které se snaží naplnit své legitimní potřeby
 • možnosti práce s vlastními emocemi – dovednost aktivního naslouchání oběma stranám sporu – způsoby, jak děti vést k tomu, aby si dokázaly uvědomovat své pocity a myšlenky a vyjadřovat je respektujícím způsobem

To, co se na workshopu, naučíte, vám umožní:

 • osvobodit se od nutkání rozsuzovat a řešit konflikty dětí
 • zvládat každodenní rozepře dětí s větším nadhledem a klidem
 • získat pocit jistoty, že děti podporujete v práci s emocemi a rozvíjení respektujících komunikačních dovedností
 • rozvíjet s dětmi zdravé vztahy postavené na otevřenosti a důvěře
 • užívat si kreativity dětí při hledání řešení sporů
 • těšit se z pocitu sounáležitosti v rodině, skupině či společenství

Workshopem vás provede Hanka Čechová – lektorka mindfulness a vědomé komunikace

Více informací a registrace TADY.