Školní zralost a výběr školy

Školní a poradenská psycholožka Lenka Brožková Vám objasní, co by Vaše dítko mělo znát, umět a zvládnout před nástupem do základní školy, podle čeho si školu vybírat, jaké máme možnosti v dnešní době.

Dozvíte se, co by mělo znát, umět a zvládnout dítě před nástupem do základní školy. Seznámí Vás s platnou legislativou týkající se zahájení školní docházky, povíme si o možnosti předčasného nástupu či odkladu školní docházky a od koho potřebují rodiče doporučení.
Ukáže vám, jaké hry, činnosti a pracovní listy jsou vhodné pro předškoláka.
Ukáže vám i zajímavé on-line zdroje pro práci s předškoláky.
A proberete, podle čeho volit školu, co vám o škole vypovídá a co vlastně chcete.

Více informací a registrace TADY.