Školka

Logo OPZ barevné

Název projektu:                       Dětská skupina v RC ZaHRÁTka
Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006843
Doba realizace projektu:        1. ledna 2017 až 31. srpna 2019

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_16_132 s názvem „Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Hostivice a jejího okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Hostivicích a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na transformaci a provoz zařízení péče o děti. Transformací vznikne dětská skupina o kapacitě 12 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.


  • Děská skupina 12 dětí 1,5 – 5 let (v době nástupu) se 2 učitelkami
  • Provozní doba 7:30 – 16:30

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 26. DUBNA 2018 15-18HOD S DIVADÉLKEM V 17H.

PŘIHLAŠOVAT DĚTI JE MOŽNÉ PRŮBĚŽNĚ PODLE VOLNÉ KAPACITY
(info na tel. 608 607 042, email: skolka@zahratka.cz Lenka Brožková)

K přihlášení potřebujeme vyplněnou Přihláška do DS – zašlete či přineste vyplněnou, podepsanou. A k prostudování uveřejňujeme Provozní řád a Smlouva o poskytnutí péče, Ceník. Dále dokumenty, které je třeba předložit před nástupem – Potvrzení lékařePotvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce a Monitorovací list podpořené osoby

  • Chceme vést děti ke spokojenosti, hravosti, zvídavosti, přátelským vztahům. Chceme chodit hodně ven (nejen za krásného počasí), vést je ke sportovní všestrannosti a celkové kreativitě. Podporujeme samostatnost a respektujeme osobnost dětí.
  • Výhodou je možnost využití kroužků v ZaHRÁTce (keramika, angličtina, tanečky,  hudební kroužek Slavíček).
  • Nejlépe 5 denní docházka, ale možnost i 2, 3, 4 denní docházky. Systém náhrad a zapisování online.
  • Cena za měsíc (bez stravy – stravné je 75Kč / den = oběd, přesnídávka a svačina):
5 dní v týdnu 4 dny v týdnu 3 dny v týdnu 2 dny v týdnu
Dítě starší 3 let
175 Kč/den
3500 Kč/měsíc
Dítě starší 3 let
190 Kč/den
3040 Kč/měsíc
Dítě starší 3 let
210 Kč/den
2520 Kč/měsíc
Dítě starší 3 let
240 Kč/den
1920 Kč/měsíc
Dítě 2 roky
200 Kč/den
4000 Kč/měsíc
Dítě 2 roky
215 Kč/den
3440 Kč/měsíc
Dítě 2 roky
235 Kč/den
2820 Kč/měsíc
Dítě 2 roky
260 Kč/den
2080 Kč/měsíc

Při využití docházky v rámci absencí fixně přihlášených dětí
je cena za jednorázovou docházku 140Kč / den + stravné.

Rezervování konkrétních dní je po uzavření smlouvy možné v rámci webového rozhraní na www.zahratka.webooker.eu.

  • Zápis do školky v 2. polovině června či při volné kapacitě v průběhu roku.
  • Přijmout můžeme děti, jejichž rodičům pomůže školka s uplatněním na trhu práce (tedy minimálně jeden z rodičů je zaměstnán, je OSVČ, studuje či jako nezaměstnaný hledá práci s pomocí úřadu práce, i rodiče zaměstnané a aktuálně na rodičovské dovolené). Přijmout můžeme pouze děti s povinným očkováním nebo s kontraindikací / rozloženým očkováním (potvrzené lékařem).
  • Učitelkami jsou Zuzka Bláhová, Markéta Šťastná a Zuzana Bukvičková – Zuzku a Markétu znáte z prográmků, akcí ZaHRÁTky i z tábora či bazárku 🙂  Třetí paní učitelku je babičkou a chůvou.


email: skolka@zahratka.cz
Adresa: Za Mlýnem 1748, Hostivice

Comments are closed.