Poradny

Laktační poradkyně: Mgr. Lenka Brožková, email: rc@zahratka.cz, tel.: 608 607 042

Sociálně právní poradenství: Mgr. Kateřina Votavová email: votavova@zahratka.cz

Poradna fyzioterapeutky: Lucie Pražanová DiS. – 1x 3 měsíce, najdete na webookeru

Poradna logopedky: Mgr. Hana Pavlíčková – při získání dotace MPSV na poradnu uveřejňujeme na webookeru, jedná se o jednorázovou konzultaci