Slavíček Baby

Slavíček Baby je určen pro děti 2-3 roky s rodiči.

Děti se učí základům hudby, rytmu a zpěvu formou her.

Lektorka kroužku: dlouholetá praxe hudebních kroužků v MŠ a autorka písniček pro děti.

Placení: na celé 1. pololetí od října do ledna, cena lekce 50 Kč.

Výuka: probíhá od října každý čtvrtek

První hodina: ve čtvrtek 1.10.2020 v 8:30 a 9:15.

Registrace čt od 8:30 ZDE

Registrace čt od 9:15 ZDE