Hudební kroužek Slavíček 4 – 7 let

Výuka probíhá od října bez přítomnosti rodičů. Pro rodiče bude vystoupení na konci semestru.

Lektorka kroužku: dlouholetá praxe hudebních kroužků v MŠ/ZŠ a autorka písniček pro děti.

Děti se učí základům hudby, rytmu a zpěvu formou her.

Placení: na celé 1. pololetí od října do ledna, cena lekce 60 Kč.

Výuka: probíhá od října každý čtvrtek od 15:10 do 15:55 hod.

První hodina: ve čtvrtek 1.10.2020 v 15:10 hod.

Registrace ZDE