Rodičovské fórum Jiní, ne horší

Rodičovské fórum na podporu rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Projekt Inspiro Univerzity Palackého v Olomouci