Školní zralost a výběr školy

Školní a poradenská psycholožka Lenka Brožková Vám objasní, co by Vaše dítko mělo znát, umět a zvládnout před nástupem do základní školy, podle čeho si školu vybírat, jaké máme možnosti v dnešní době.

Dozvíte se, co by mělo znát, umět a zvládnout dítě před nástupem do základní školy. Seznámím Vás s platnou legislativou týkající se zahájení školní docházky, povíme si o možnosti předčasného nástupu či odkladu školní docházky a od koho potřebují rodiče doporučení.
Ukážeme si, jaké hry, činnosti a pracovní listy jsou vhodné pro předškoláka.
Ukáži vám i zajímavé online zdroje pro práci s předškoláky.
A probereme, podle čeho volit školu, co vám o škole vypovídá a co vlastně chceme.

Se školní psycholožkou, lektorkou předškolní přípravy Lenkou Brožkovou.

V případě nepříznivé epidemiologické situace a po domluvě s přihlášenými proběhne jako webinář.

Registrace ZDE