Předškolní příprava 2/2019 a Maxík


Od 5.2. v úterky a čtvrtky nabízíme opět kroužek Předškolní přípravy pro děti 5-7 let -předškoláky i děti s odkladem školní docházky v malé skupince 2-8dětí