Jak na to?

Stačí si vybrat způsob pomoci:

  • finanční – příspěvek rádi přijmeme na účtu č. 223039228/0300 nebo v kasičce v prostorách centra.
  • materiální – můžete nám pomoci různými výtvarnými a kancelářskými potřebami, některými věcmi pro děti apod. – co konkrétně ročně potřebujeme podrobně v menu „poptáváme
  • osobním zapojením se – osobní zapojení vítáme, neboť většina z nás pracuje v zaHRÁTce dobrovolně. Můžete se zapojit ve vytváření programu pro děti a rodiče, v pomoci při přípravě akcí či v provozních záležitostech jako je účetnictví, grafika, správa webu, úklid, malování atd.

Možnost daňového zvýhodnění pro dárce najdete níže na této stránce.

Hlavní partneři a dárci v kalendářním roce 2018

Logo OPZ barevnéPodpora transformace a provozu dětské skupiny v RC ZaHRÁTka

rect3009_bez_pozadi_velky
Podpora rodinného centra již od počátku – vybavení prostor, zajištění výhodného pronájmu.
Děkujeme panu Ing. arch. Ivo Slamjákovi.

letiste
Letiště Václava Havla Praha
Podpora a vzdělávání rodin z Hostivice a okolních obcí

hostivice3Město Hostivice
Podpora tradičních kulturně-společenských akcí pro děti a rodinu a celého provozu centraNadační fond Tesco
Podpora propagace a marketingu organizace

starnetFirma StarNetCz
Internetové připojení pro zaHRÁTku

Eshop Tiskdo1000.cz
Podpora aktivit zaHRÁTky formou tisku propagačních a jiných materiálů (brožurky pro rodiče)

A další sponzoři, dárci a partneři v letošním kalendářním roce 2017:

active24Poskytnutí zázení pro web zaHRÁTky a našeho emailu Fantova1Advokátka Mgr. Zuzana Fantová
Sponzorský dar na akci, podpora provozu nových prostor ZaHRÁTky
CNCCZECH NEWS CENTER a. s.
Dárkové předměty pro děti i rodiče – návštěvníky a dobrovolníky
Český svaz žen ZO Hostivice
Dobrovolnická pomoc na akci (Masopust)
innogy Česká republika a.s.
Podpora kreativního kroužku pro děti
Kajky Hostivice
Dobrovolnická pomoc na akci (Masopust)
Kettler
Podpora Veselého putování
Pfanner
Dárkové předměty pro děti i rodiče – návštěvníky a dobrovolníky
Profimed
Dary pro rodiče na přednášce o péče o dětský chrup
ROSSMANN_Drogerie_parfumerie_1
Hygienické potřeby do našeho centra
Podpora Veselého putování a vzdělávání lektorek
Nadační fond Tesco
Podpora propagace RC
logo-fw-200x65
Mediální podpora aktivit

Sponzoři, partneři a dárci v kalendářním roce 2017

Logo OPZ barevné Podpora transformace a provozu dětské skupiny v RC ZaHRÁTka
rect3009_bez_pozadi_velky Podpora rodinného centra již od počátku – vybavení prostor, zajištění výhodného pronájmu. Děkujeme panu Ing. arch. Ivo Slamjákovi.
letisteLetiště Václava Havla Praha Podpora a vzdělávání rodin z Hostivice a okolních obcí
hostivice3
Město Hostivice 
Podpora tradičních kulturně-společenských akcí pro děti a rodinu
innogy Česká republika a.s.  Podpora kreativního kroužku pro děti
Eshop Tiskdo1000.cz  Podpora aktivit zaHRÁTky formou tisku propagačních a jiných materiálů (brožurky pro rodiče)
active24Poskytnutí zázení pro web zaHRÁTky a našeho emailu Fantova1Advokátka Mgr. Zuzana Fantová
Sponzorský dar na akci, podpora provozu nových prostor ZaHRÁTky
amazonPanattoni Europe – podpora provozu CNCCZECH NEWS CENTER a. s.
Dárkové předměty pro děti i rodiče – návštěvníky a dobrovolníky
České dráhy
Dar na akci
garden parkGarden park Praha
Podpora akce
 
Kajky Hostivice
Dobrovolnická pomoc na akci (Masopust)
trineta logo2(1)Papírnictví Trineta
Materiální podpora aktivit
Pěvecký sbor Hostivice
Vystoupení na akci (Masopust)
Pfanner
Dárkové předměty pro děti i rodiče – návštěvníky a dobrovolníky
 Profimed
Dary pro rodiče na přednášce o péče o dětský chrup
ROSSMANN_Drogerie_parfumerie_1
Hygienické potřeby do našeho centra
Sbor dobrovolných hasičů Hostivice
Podpora akce (Masopust)
starnet  Internetové připojení pro zaHRÁTku
Technické služby Hostivice
Podpora akce (Masopust)
logo-fw-200x65
Mediální podpora aktivit

Možnost daňového zvýhodnění pro dárce:

Poskytnuté dary si mohou dárci odečíst od daňového základu, a tím pádem si mohou snížit svoji daňovou povinnost. Dary lze uplatnit jako odečitatelnou položku od základu daně, tzn. snížit základ daně o částku poskytnutého daru. Darem přitom může být jak určitá finanční částka, tak materiál, zásoby, služby a podobně. V případě nepeněžního daru je nutné dar ocenit.

Fyzické osoby

  • U fyzických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud jejich úhrná hodnota dosahuje 2 % z příjmů a nebo jsou v minimální roční výši 1000 Kč. Celkově lze odepsat maximálně 10 % z daňového základu.
  • Způsob uplatnění odpočtu závisí na tom, jestli si dárce podává daňové přiznání sám, nebo přiznání daně nepodává a vyúčtování daně z příjmů za něj provádí zaměstnavatel.
  • Pokud dárce podává daňové přiznání sám, zapíše úhrnnou hodotu daru do příslušného řádku přiznání a doklad nebo doklady potvrzující poskytnutí daru jsou pak přílohou daňového přiznání.
  • Pokud za dárce vyúčtování daně z příjmu provádí zaměstnavatel, předá dárce doklad nebo doklady potvrzující poskytnutí daru zaměstnavateli do 15. 2. následujícího roku a ten doklad do vyúčtování zahrne podobně jako například doklady o úrocích ze stavebního či penzijního spoření, splátkách životního pojištění apod.
  • Potvrzení o daru musí obsahovat základní údaje, ze kterých je evidentní, kdo je příjemcem daru, jaká je hodnota daru, jaký je účel a předmět, na který byl dar poskytnut, a datum darování.

Právnické osoby

  • Odečíst si dary od daňového základy mohou rovněž právnické osoby v případě, že se jedná o částku dosahující alespoň 2 000 Kč (zde se jedná o minimální částku jednoho daru).
  • Celkem je možné odečíst maximálně 5 % ze základu daně: V případě poskytnutí darů vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, lze odečíst dalších nejvýše 5 %). Odpočet nemohou uplatnit takoví poplatníci s vlastní právní subjektivitou, kteří však nejsou založeni za účelem podnikání.