Historie

Historie a již se událo:

Rodinné centrum zaHRÁTka je občanské sdružení, které zahájilo svou činnost 22.9.2008.

Hostorie mateřského centra v Hostivici

Vznik prvního mateřského centra v Hostivici datujeme k roku 2003, ale jeho zrodu předcházela důležitá událost, která se stala již o dva roky dříve. V roce 2001 byl na místní ZŠ za podpory Centra drogové prevence založen klub Klubko, který nabízí volnočasové aktivity zejména pro děti ze školy. Vedení klubu již od počátku zajišťuje Jitka Háková, která umožnila, aby Pavlína Vašíčková a Simona Ryklová pod záštitou Klubka založily mateřské centrum, kterému se začalo říkat odvozeným názvem Klubíčko. První velký dík tedy patří paní Hákové za to, že se nebála si nás vzít pod svá „křídla“ a po celou dobu nás podporovala a pomáhala nám. Vedení základní školy umožnilo po dobu pěti let využívat ke schůzkám jejich učebnu v ulici Komenského, za jejich vstřícnost samozřejmě také děkujeme.

Náplň centra už byla na maminkách a ukázalo se, že o setkávání se je velký zájem. Brzy se program rozšířil na několik dní v týdnu a pamatoval nejen na všechny věkové kategorie předškolních dětí, ale také na maminky, které mohly vylepšovat své znalosti anglického a německého jazyka nebo si zacvičit. Děti s maminkami si mohly společně zazpívat, zatancovat a také se zabavit při nejrůznější tvůrčí činnosti. Pamatovalo se také na předškoláky, kteří mohli před nástupem do školy zdokonalit své dovednosti. Úterní dopoledne bylo dlouhou dobu věnováno herně podle myšlenek italské pedagožky paní Montessori, které se v našich poměrech snažila uplatnit její obdivovatelka paní Iva Plachá.

V roce 2005 s nástupem další „generace“ maminek se název Klubíčko změnil na Hostík. Toto období je svázáno s činností zejména Lucie Bednářové a Zdeňky Mikové. Nabídka centra se průběžně měnila a upravovala podle toho, jak aktivní maminky do centra přicházely, jaké nápady přinášely a jakou pomoc samy nabízely. Vedení centra se také měnilo, když jedna maminka odešla zpět do práce nebo se musela věnovat dalšímu miminku, jiná ji musela nahradit. Zdeňku tak nahradila Ivana Holíková a Lucie Sirovátková, Lucii Bednářovou zase později Katka Blínová.
Rok 2007 byl ve znamení novinek. Pro náš program jsme využívaly už každé dopoledne pracovního týdne, kapacita třídy byla často překročena. To již vyžadovalo od Ivany a Katky Blínové velkou dávku organizačních schopností. Katka Bulenová zavedla nově dopoledne pro děti do dvou let, čímž umožnila novopečeným maminkám, aby se navzájem seznámily. Na její činnost pak postupně navázala Jitka Kuttelwascherová, Jitka Motyčková, Lída Spoustová a Jana Vojtová. Každé druhé úterý jsme si mohly vyslechnout přednášku na téma blízké ženám na rodičovské dovolené buď z úst některé maminky nebo přizvaného odborníka. Markéta Nedvědová začala vyučovat angličtinu pro dětičky. Oblíbená výuka jazyků pro maminky, v této době němčina pod vedením Ivany Barkové a angličtina pod vedením Lenky Pelikánové, měla v programu již své pevné místo. Nadále pokračoval již tradiční hudební a výtvarný program pro děti od dvou let, s jehož přípravou a realizací vždy ochotně pomáhala celá řada maminek. V posledních letech převážně Lenka Bukovská, Hanka Dlouhá, Renata Nedbalová, Ilona Paličková, Alena Procházková, Zuzana Tůnová a ostatní podle svých časových možností. Náš dík patří nejen všem maminkám, které program připravovaly, ale také těm, které mezi nás chodily. Dík za to, že jste nelitovaly svého času a udělaly něco pro ostatní.

Rozloučení s Hostíkem proběhlo v červnu v krásné zahradě místní fary. Zde mateřské centrum připravilo pro rodiče s dětmi soutěže a maminky přinesly malé občerstvení. Děkujeme panu faráři za propůjčení zahrady, maminkám za organizaci a všem ostatním za to, že přišli a snad se dobře bavili.

Mateřské-rodinné centrum v Hostivici pokračuje

Na jaře tohoto roku už bylo zřejmé, že Hostíku brzy skončí nájem v základní škole a proto jsme pro mateřské centrum začali hledat nové prostory. Shodou okolností ve stejnou dobu Ing. Ivo Slamják a jeho developerská firma Doma a.s. pracovali na výstavbě nebytových prostor v ulici Za Mlýnem. Pan Slamják tyto prostory cíleně budoval a zafinancoval tak, aby sloužily podobným účelům jako mateřské centrum a v tuto dobu už také připravoval rozjezd nového Rodinného centra zaHRÁTka společně s Lucií Šmídovou.

Domluva mezi nově vznikající zaHRÁTkou a končícím Hostíkem pak už byla jednoduchá. Dnes díky tomu mateřské centrum v Hostivici pokračuje, jen s novým názvem, v nových prostorách a s několika novými lidmi. Maminky, které se podílely na organizaci aktivit Hostíku zůstávají a budou se snažit pro rodiče v Hostivici připravit zajímavý program v novém rodinném centru.

V druhé polovině září zahájí provoz rodinné centrum zaHRÁTka, jehož zřizovatelem je Občanské sdružení zaHRÁTka se sídlem v ulici Za Mlýnem 1748. Jeho činnost plynule naváže na MC Hostík.

Rodinné centrum je zaměřeno na setkávání, vzdělávání a seberealizaci rodičů na rodičovské dovolené a dětem poskytne kontakt s vrstevníky a rozvoj jejich osobnosti. Centrum nabídne hernu, dětské hřiště, jazykové kurzy pro rodiče i děti, výtvarný i hudební program pro děti, přednášky, semináře a také knihovničku zaměřenou na výchovu, stravu a jiná témata týkající se dětí a rodičovství. RC zaHRÁTka bude působit v prostorách kavárny, herny a dětského hřiště, které výhradně pro tyto účely zbudovala a zafinancovala místní developerská společnost doma a.s. tak aby mohlo občanské sdružení rozvíjet své aktivity již v nových prostorách. Pro návštěvníky centra bude kavárna k dispozici každé dopoledne. V odpoledních hodinách si zde může posedět kdokoli nejen u kávy a děti mohou využít herny, nebo dětského hřiště, které je v bezprostřední blízkosti. Přesný termín zahájení a program rodinného centra budou k dispozici na webových stránkách www.zahratka.cz a najdete je také na dveřích jeho sídla.

Ve školním roce 2011-2012:

 • otevření centra po prázdninách s divadelním vystoupením O Koblížkovi v podání Sváťova divadla z Litoměřic
 • přednášku o prvních příkrmech u kojenců v září
 • seminář o využití prvků muzikoterapie v hudební dílně Mgr. Lenky Počtové v říjnu
 • školení první pomoci pro rodiče ZdrSem Mama od Prázdninové školy Lipnice v říjnu
 • tradiční svatomartinský lampiónový průvod 10.listopadu
 • přednáška o kojení od laktační poradkyně Veroniky Krupičkové třetí pátek v listopadu
 • tradiční Mikulášská nadílka
 • přednáška Aromaterapie pro zimní období od aromaterapeutky Aleny Laštovičkové 16.12.
 • tradiční Masopustní průvod v únoru
 • další představení Sváťova divadla z Litoměřic – O třech prasátkách v únoru
 • psychologické přednášky Zvládání emocí, Rivalita mezi sourozenci v březnu
 • přednáška Jíme s radostí nejen o makrobiotice v březnu
 • jarní koncert s hudební a tvořivou dílnou pro děti 1.dubna
 • psychologická přednáška Dětský vzdor a potřeba hranic v dubnu
 • Veselé putování do Sobína k příležitosti Mezinárodního dne rodiny 12.5.2012 – společný cíl s MC Studánka
 • psychologická přednáška Dětské strachy a úzkosti v květnu
 • letní slavnost k rozloučení se před prázdninami


Událo se ve školním roce 2012-2013:

 • Otevření zaHRÁTky do nového školního roku se Sváťovým dividlem z Litoměřic a pohádkou Pejskem a kočička 17.9. (cca 40 dětí a 40 dospělých)
 • Svatomartinský lampionový průvod 13.11. (cca 250 dětí a 250 dospělých)
 • přednáška o Spaní a uspávání kojenců a batolat 15.11.
 • Mikulášská nadílka 5.12. (100 dětí a cca 100 dospělých)
 • Tříkrálový a trochu ještě vánoční koncert 6.ledna – 26 dětí, 29 dospělých
 • přednáška o péči o zubyod miminek po předškoláky v 24. 1. – 19 osob
 • přednáška o kojení29.1., 18.4., 13.6., 20.9., 18.11. – 23 účastnic
 • Masopust 9.2. – organizování celoměstské akce s pomocí dalších organizací – cca 300 dětí, 300 dospělých
 • přednášku Škola láskou v rodině I.-III. – Výchova láskou a empatická komunikace v rodině20. února, Cesta, jak se stát jistějším člověkem, partnerem či rodičem 20. března, Řád v systému rodiny 17. dubna – celkově 42 účastníků
 • přednáška Příprava na nástup do mateřské školky6. března – 9 osob
 • Velikonoční koncert s tvořivou dílnou 24.3. 25 dětí, 27 dospělých
 • semináře finanční gramotnosti Rodinný rozpočet a přivýdělek8. dubna, Finanční produkty v praxi22. dubna, Důchod – jak optimálně spořit20. května – 15 osob
 • seminář o manipulaci s novorozenci a kojenci v dubnu Jak na péči o miminko 27.4. a 1.prosince – 20 maminek a tatínků
 • seminář o nošení dětí v šátkuv 23.dubnu – 2 maminky
 • konzultace pro lektorkyJak cvičit s dětmi raného věkuve čtvrtek 25.dubna – 7 účastnic
 • Čarodějnice u hasičů 30.dubna – cca 50 dětí, 50 dospělých
 • Veselé putování 18.května – 36 dětí, 40 dospělých
 • 2 kurzy Masáží miminek se základy aromaterapiev květnu a červnu – 9 maminek s miminky
 • beseda Žij zdravě 3.června – 12 účastnic
 • Den dětí – účast na akci se 2 stanovišti
 • Táta frčí v neděli 16.června – cca 300 dětí, 300 dospělých

Comments are closed.