O nás

Historie rodinného centra
Přínos rodinného centra
Událo se – minulé akce
Zajímavosti od nás
Zacházení s osobními údaji

O nás

Rodinné centrum zaHRÁTka je spolek (původně občanské sdružení), který zahájil svou činnost 22.9.2008.

Soustřeďujeme se zejména na provozování rodinného centra, nabízejícího program dětem i rodičům. Snažíme se maximálně využívat časovou i prostorovou kapacitu centra, a tak se u nás každý den něco děje. Dopoledne nabízíme většinou program pro rodiče s dětmi, které nenavštěvují MŠ, a to buď z důvodu, že jsou zatím příliš malé nebo tam pro ně nezbývá místo. Odpoledne k nám mohou přijít i školáci s doprovodem (volná herna, keramika, korálkování, francouzština, angličtina). Večery jsou vyhrazeny dospělým (počítačové kursy, orientální tance, cvičení), a to nejen rodičům, ale i široké veřejnosti, i když je zatím u nás tráví převážně maminky na rodičovské dovolené.

Kromě pravidelných aktivit pořádáme i jednorázové akce, jako je např. oslava masopustu, čarodějnic nebo Mikuláše. Při řadě z nich spolupracujeme s dalšími organizacemi působícími na území města. Společně s mateřským centrem Studánka ze Zličína a mateřským centrem Řepík jsme připravili sedm ročníků rodinného pochodu do Sobína.

Program připravují a akce zajišťují maminky, které jsou převážně na mateřské dovolené. Bez nároku na finanční odměnu se touto činností snaží zpříjemnit volný čas nejenom sobě, ale i všem příchozím dětem a rodičům. Rádi přivítáme rodiče, keří by nám pomohli program připravovat. 

Jsme dobrovolnou neziskovou organizací, proto rádi uvítáme jakýkoliv finanční či věcný dar.

Rodinné centrum zaHRÁTka je registrováno v Síti mateřských center.

V roce 2012 jsme v rámci kampaně Sítě mateřských center vytvořili kešku zahrátky.
Jste přátelé GEOCACHINGU? Ulovte si i kešku zaHRÁTky – více zde.  Keška je součástí série kešek Sítě mateřských center (název Rodina 7-Zahrátka). Můžete se zúčastnit soutěže se Sítí MC – viz Síť MC.

Stanovy Rodinného centra ZaHRÁTka, z.s. k 1. 1. 2016
Výroční zpráva za rok 22015.pdf
Výroční zpráva za rok 2014.pdf
Výroční zpráva za rok 2013.pdf

Výroční zpráva za rok 2012.pdf

Výroční zpráva za rok 2011.pdf
Výroční zpráva za rok 2010.pdf
Výroční zpráva za rok 2009.pdf

Comments are closed.